ഒരു ഭാഷാവൃത്തമാണ്‌ നതോന്നത. ഈ വൃത്തം പ്രധാനമായും വഞ്ചിപ്പാട്ടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.[1]

രാമപുരത്ത് വാര്യരുടെ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് നതോന്നത വൃത്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതി.കുമാരനാശാൻറെ കരുണ എന്ന കാവ്യവും അർണ്ണോസ് പാതിരിയുടെ പുത്തൻ പാന എന്ന കാവ്യത്തിൻറെ പന്ത്രണ്ടാം പാദവും നതോന്നത വൃത്തത്തിലെ മറ്റ് കൃതികളാണ്.


ലക്ഷണംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://www.manoramaonline.com/advt/Festival/aranmula-boat-race/thalam.htm


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നതോന്നത&oldid=2374462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്