ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് വേഗവതി.[1] വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ അർത്ഥസമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

[2]

ഉദാഹരണം

തിരുത്തുക

മുരളീധര, നീ കളിയാടൂ
എന്നുടെ മാനസവാടികതന്നിൽ
കരുണാമയനാം യദുബാലാ!
നിന്നിടുകെന്നുടെ ഹൃത്തിലഭംഗം

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
 
Wiktionary
വേഗവതി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വേഗവതി&oldid=3645665" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്