ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് കാരീരം

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഇഹ കില കാരീരമതാം നം യം സതനഭഗം ഗുരുവോടേ.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ .രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാരീരം&oldid=2904298" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്