വൃത്തതിരുത്തുക

ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ‌"വൃത്ത"

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

നയുഗസഗുരുയുഗളം വൃത്ത <ref>വൃത്തമജ്ഞരി, എ ആർ രാജരാജവർമ്മ

അവലംബംതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൃത്ത&oldid=2903217" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്