ശുഭചരിതം

ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തം

ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ശുഭചരിതം.

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

<references>

  1. വൃത്തമജ്ഞരി , ഏ . ആർ . രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശുഭചരിതം&oldid=2903213" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്