നാരാചിക (വൃത്തം)

(നാരാചിക എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഗണം ഗണം ഒരു ലഘു ഒരു ഗുരു എന്ന കണക്കിൽ വരുന്ന വൃത്തത്തെ നാരാചിക എന്നു പറയുന്നു.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നാരാചിക_(വൃത്തം)&oldid=2388245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്