ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് വാതോർമ്മി.[1] ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[2] ഈ വൃത്തത്തിനും ശാലിനി വൃത്തത്തിലുള്ളതുപോലെ നാലിലും ഒടുവിലും യതി വേണം.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വാതോർമ്മി&oldid=3644661" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്