ഭവതരണം എന്നത് ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഭം ഭനനം ഭസമിവതുടരുകിലോ ഭവതരണം

അവലംബം തിരുത്തുക

വൃത്തമ‍ഞ്ജരി,ഏ ആർ രാജരാജവർമ്മ</ref> <references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭവതരണം&oldid=2903230" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്