പദചതുരൂർദ്ധ്വം മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പദചതുരൂർദ്ധ്വം&oldid=2904245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്