ഒരു മലയാളഭാഷ വൃത്തമാണ് കുവലിനി

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഇഹ നജനം നജനമൊരു ഗുരുവൊടേ കുവലിനിയാം.

അവലംബം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുവലിനി&oldid=3593455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്