ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ് ഗിരിസാരം

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

നജയഭസം ഗുരുവോടു ചേർന്നതു ഗിരിസാരം [1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗിരിസാരം&oldid=2929807" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്