ഇന്ദ്രവംശ (വൃത്തം)

(ഇന്ദ്രവംശ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മലയാളവ്യാകരണത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്‌ ഇന്ദ്രവംശ.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

തഗണം, തഗണം, ജഗണം, രഗണം എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന വൃത്തം ഇന്ദ്രവംശ.

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഉദാ:-1

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഉദാ:-2

ഇവകൂടി കാണുക തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്ദ്രവംശ_(വൃത്തം)&oldid=2388222" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്