ഒരു സം‍സ്കൃത‍വർണ്ണവൃത്തമാണ് ചിത്രപദ. [1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വൃത്തശാസ്ത്രസങ്കേതമനുസരിച്ചു് “രണ്ടു ഭഗണവും രണ്ടു ഗുരുവും ചിത്രപദാ” [2]

ഉദാഹരണങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഉദാ:

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
 
Wiktionary
ചിത്രപദ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിത്രപദ&oldid=3631207" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്