മം സംമം ഭഗഗം ചേർന്നേഴേഴെങ്കിലലോല.

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അലോല&oldid=2532468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്