ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് ചാരണഗീതം.

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

<references>

  1. വൃത്തമജ്ഞരി , ഏ .ആർ . രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചാരണഗീതം&oldid=2903137" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്