മഹാമാലിക എന്നത് ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്.[1]

[2] രണ്ട് ന ഗണവും നാല് ര ഗണവും ഈ വൃത്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2018-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഹാമാലിക&oldid=3739951" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്