ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങൾ വീതമുള്ള വരികളുള്ള‍ ഒരു വൃത്തമാണ് രമണീയം. ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്‌ ഇതിൽ ഗണങ്ങൾ വരുന്നത്.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രമണീയം&oldid=2388267" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്