ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് രുക്മവതി.[1] പങ്‍ക്തിഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചമ്പകമാലാ എന്നും പേരുണ്ട്.

[2]

ഉദാഹരണം

തിരുത്തുക
  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
 
Wiktionary
രുക്മവതി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രുക്മവതി&oldid=3642991" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്