ഒരു മലയാളഭാഷാ വൃത്തമാണ് ഹരനർത്തനം.[1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹരനർത്തനം&oldid=2929824" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്