എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് അചലധൃതി. ഏത് വിധത്തിയാലും ഒരു പാദത്തിൽ പതിനാറ് മാത്ര എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാത്രാസമകവൃത്തങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണിത്.[1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

പദത്തിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാത്രകളും ലഘുവായിട്ടുള്ള മാത്രാസമക വൃത്തമാണ് അചലധൃതി.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "വൃത്തമഞ്ജരി" (PDF). സായാഹ്ന. September 4, 2020. Retrieved September 4, 2020.

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അചലധൃതി&oldid=3429958" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്