അമലതരാഭിധമിഹ നജനം സനനഗ വരികിൽ.

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമലതരം&oldid=2532470" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്