ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് രമണി.

<references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രമണി&oldid=2913205" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്