ഒരു മലയാളഭാഷാ വൃത്തമാണ് ഗുണജാലം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ഭം സനനഭഗം ഗമിഹ വരികിലോ പരിണാമം.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗുണജാലം&oldid=2929806" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്