ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങൾ വീതമുള്ള വൃത്തമാണ്‌ ഫലമുഖി. ഗണം, ഗണം, ഗണം എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്‌ ഇതിലെ ഗണങ്ങൾ വരുന്നത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലമുഖി&oldid=2388252" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്