മഞ്ജുള മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

അശ്വലളിതം എന്ന വൃത്തത്തിന്റെയും ഗണങ്ങൾ ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ അശ്വലളിതത്തിന്ന് പതിനൊന്നിൽ യതി വേണം.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഞ്ജുള&oldid=2904246" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്