മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് കമലാക്ഷം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വൃത്തമതുണ്ടാം കമലാക്ഷാഖ്യം ഭത യഭ സംസഗമൊത്താൽ.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമലാക്ഷം&oldid=2903098" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്