ഒരു സംസ്കൃത വൃത്തമാണ് സുഖാവഹം.[1] അതിജഗതിച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[2]

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

ചെറിയ പർപ്പടം വലിയ പർപ്പടം
കുറിയ ചോറുമക്കറിയുമദ്ഭുതം

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
 
Wiktionary
സുഖാവഹം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുഖാവഹം&oldid=3647563" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്