കാകളി വൃത്തത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പാദങ്ങളിലോരോന്നിലും അവസാനത്തെ ഗണത്തിൽ ഒരു അക്ഷരം (രണ്ട് മാത്ര) കുറഞ്ഞ് വന്നാൽ ദ്രുതകാകളി എന്ന വൃത്തമാകും.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദ്രുതകാകളി&oldid=1856673" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്