കരുണാകരം എന്നത് ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

കരുണാകരമിഹ സ ന ന ന ലഘുഗം [1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കരുണാകരം&oldid=2929815" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്