കല്യാണി എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ കല്യാണി (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. കല്യാണി (വിവക്ഷകൾ)

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തമാണ്‌ കല്യാണി.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കല്യാണി_(വൃത്തം)&oldid=2388232" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്