ഒരു മലയാളവൃത്തമാണ് അനംഗശേഖരം .

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അനംഗശേഖരം&oldid=2904238" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്