ഒരു വൃത്തമാണ് അശ്വലളിതം.

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

ഇഹ പതിനൊന്നിൽ നിന്നു നജഭം ജഭം ജഭലഗങ്ങളശ്വലളിതം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അശ്വലളിതം&oldid=2553991" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്