പുടം എന്നത് ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ

[1]

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുടം&oldid=2904250" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്