ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് അമല

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

അമലാഖ്യം സഭസഭസം പിന്നൊരു ഗുരുവും കേൾ.[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമല_(വൃത്തം)&oldid=2918107" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്