മലയാളവ്യാകരണത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്‌ സുഷമ."https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുഷമ&oldid=2534666" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്