ഒരു സംസ്കൃത വൃത്തമാണ്‌ യുഗ്മവിപുല. പത്ഥ്യാവക്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണിത് എന്നാണ് വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പറയുന്നത്.

[1]

അവലംബങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യുഗ്മവിപുല&oldid=2904075" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്