ദ്രുതഗതി ' മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്. [1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ധ്യാനം തിരുത്തുക

ഇവനു സാന്ത്വനമരുളുക പുണ്യ- ശ്രവണകീർത്തന! തവ തിരുനാമം ശ്രവണമാത്ര പകരുമൊരു സൌഖ്യം ശിവദമായ് മമ മനമറിയുന്നൂ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദ്രുതഗതി&oldid=2906069" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്