ശുഭഗതി എന്നത് ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ ആർ രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശുഭഗതി&oldid=2904255" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്