മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് ശ്യേനിക.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

ശ്യേനികാഖ്യമാം രജം രലം ഗുരു. [1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശ്യേനിക&oldid=2903209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്