കരകമലം എന്നത് ഒരു മലയാള വൃത്തമാണ്.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

"ഭം ഭനജം നസഗണമിഹ ചേർപ്പതു കരകമലം" [1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,എ ആർ രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കരകമലം&oldid=2929884" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്