കാമക്രീഡമലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്.[1]

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍

Amjadnlk (സംവാദം) 07:11, 10 നവംബർ 2018 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാമക്രീഡ(വൃത്തം)&oldid=2903623" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്