ഒരു സംസ്കൃതവർണ്ണവൃത്തമാണ് പ്രമാണിക.[1] അനുഷ്ടുപ്പ്ഛന്ദസ്സിലുള്ള വൃത്തമാണിത്. വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ സമവൃത്തപ്രകരണത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു വരിയിൽ ഗണം, ഗണം, അതിനുശേഷം ലഘുവും ഗുരുവും വരികയാണെങ്കിൽ പ്രാമാണിക എന്ന വൃത്തമാകും.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[2]

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

പ്രമാണികൾക്കുമുത്തമ-
പ്രമാണമാം ഭവൽപ്പദം
വണങ്ങിടുന്നു ഞാനിതാ
വണക്കമോടു ഭാരതീ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകൾ". keralaliterature.com. Retrieved 2011-11-11.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
  2. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
 
Wiktionary
പ്രമാണിക എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രമാണിക&oldid=3638119" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്