ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് ജലോദ്ധതഗതി.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍ഞ്ജരി, ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജലോദ്ധതഗതി&oldid=2904261" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്