മഞ്ജുഭാഷിണി (വൃത്തം)

(മഞ്ജുഭാഷിണി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മലയാളവ്യാകരണത്തിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്‌ മഞ്ജുഭാഷിണി.

സജസജ എന്നീ ഗണങ്ങളും ഒരു ഗുരുവും ചേരുന്നത് മഞ്ജുഭാഷിണി.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മഞ്ജുഭാഷിണി_(വൃത്തം)&oldid=2388254" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്