കമലദിവാകരം തിരുത്തുക

കമലദിവാകരമിഹ നജനം സനനമ ഗുരുവോടേ വന്നാൽ. തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കമലദിവാകരം&oldid=2532480" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്