ഒരു മലയാള ഭാഷ വൃത്തമാണ് കേതുമതി

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

വിഷമേ സജം സഗുരു വന്നാൽ, കേതുമതീ സമേ ഭരനഗം ഗം.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേതുമതി&oldid=2929813" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്