ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് കരംഭം.

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

നജനനയത്തൊടു സനനഗ ഗുരുവും ചേർന്നു വരുന്നതു പറക കരംഭം.[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമഞ്ജരി, എ.ആർ രാജ രാജ വർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കരംഭം&oldid=2911579" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്