ഒരു മലയാള ഭാഷാ വ‍ൃത്തമാണ് ദിശ.

വടക്കുനോക്കി യന്ത്രത്തിലെ ദിശകൾ
വടക്കുനോക്കി യന്ത്രത്തിലെ ദിശകൾ

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

[1]

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വ‍ൃത്തമജ്ഞരി,ഏ.ആർ രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദിശ&oldid=3435615" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്