മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ് മയൂരസാരിണി . ഈ വൃത്തം ശിഖിസാരിണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.[1]

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

പത്ത് അക്ഷരങ്ങളിൽ രണ്ട്, നാല്, ആറ്, എട്ട് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ ലഘുവായിട്ടുവരുന്ന വൃത്തമാണിത്.

ഉദാഹരണം തിരുത്തുക

‘മർത്ത്യരോടു സംഗമം നിനക്കി-
ല്ലില്ല കാമഭോഗചിഹ്നമേതും
ഗർഭമുള്ളപോലെ കാണ്മു നിന്നെ
യേല്പിതോ മയൂരസാരിണീത്വം.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി ഏ.ആർ.രാജരാജ വർമ്മ‍
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മയൂരസാരിണി&oldid=2904108" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്