ഗൗരി എന്നത് മലയാള ഭാഷയിലെ ഒരു വൃത്തമാണ്

ലക്ഷണം തിരുത്തുക

മംഗംഗം ഗൗരീ. മഗണവും രണ്ടു ഗുരുവും ചേർന്ന് ഒരു പാദമായാൽ 'ഗൗരീ' വൃത്തം[1]

അവലബം തിരുത്തുക

  1. വൃത്തമ‍‍ഞ്ജരി എ.ആർ രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗൗരി&oldid=3801068" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്